جان جهان

ما فراموش شدگان جدا افتاده از خویشیم، که دیگر سراغی از ما نمی گیرند.

جان جهان

ما فراموش شدگان جدا افتاده از خویشیم، که دیگر سراغی از ما نمی گیرند.

۱۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

شروعی دیگر

پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ


از بدترینِ حال‌های یک زن هم  همین است که هرگز ، با هیچ‌کس، نمی‌تواند آن طور که با خودش حرف میزند و خودش را می فهمد ، گفتگو کند .

تو ومن  ، هر قدر هم عزیز و نزدیک، تا همیشه برای هم یک راز سربسته‌ می‌مانیم ، حتّی وقتی که دلجویانه به همدیگر می گوییم  که هم را می‌فهمیم و می‌دانیم ...

 حتّی آن‌وقت هم انگار  در فضایی لبریز از حدس‌ها و گمان‌ها، جملاتی تزیینی و البته عملاً بی‌معنا را نثار هم می‌کنیم.

فضایی که تو درآن سکوت می کنی و من لب میچینم ، بماند برای وقتی دیگر . 

  • Jahan Jan