جان جهان

ما فراموش شدگان جدا افتاده از خویشیم، که دیگر سراغی از ما نمی گیرند.

جان جهان

ما فراموش شدگان جدا افتاده از خویشیم، که دیگر سراغی از ما نمی گیرند.

۵۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

چهارشنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۱۴ ق.ظ


اول : و گفت معنیِ وَ لا تُحَمِّلنا ما لا طاقةَ لَنا بِه
[ و آنچه را که طاقت نداریم ، بر ما تکلیف مکن / بقره ، ٢٨٦] پناه خواست از فراق.

ذکر شیخ ابوعلی دقّاق.
تذکرة الاولیاء . عطار نیشابوری.


دوم:و حکمت در این زاری ، آن است که دریای رحمت می باید که به جوش آید . سبب ، زاریِ توست. تا ابرِ غمِ تو برنیاید، دریای رحم نمی جوشد.

از مقالات شمس تبریزی . تصحیح و تعلیق محمدعلی موحد.سوم :

با بویزید بسطامی-ره- گفتند: کیف الطریق الی الله؟ 

گفت: خود را در درون دوستی از آنِ او ، جای کن! 
گفتند: آن گاه چه بود و این حدیث چه معنا دارد؟ 
گفت: زیرا که او هر روز هزار بار در دل دوستان خود نظر کند. باشد که یک باری در دل دوستی نظر کند و تو خود را در دل او جای کرده باشی، به تبعیتِ دلِ او، دل تو محلّ نظرِ عنایت گردد. و تو را خود در همه‌ی عمر این بس بود.

نامه ی یکصد و نهم از نامه ‌های عین‌القضات همدانی.
به اهتمام دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف عسیران.چهارم :و گفت: «از وقتِ آدم - علیه السلام - تا قیامِ ساعت، آدمیان از دل می گفتند و می گویند. و من کسی می خواهم که مرا وصیت کند که: دل چیست؟ یا چگونه است؟ و نمی یابم ».

ذکر علی سهل اصفهانی .
تذکرة الاولیاء . عطار نیشابوریپنجم :

نقل است که یکی در مجلسِ او برخاست و گفت : دلْ کدام وقت خوش بوَد؟ گفت آن وقت که او ، دل بوَد.

ذکر جُنَید بغدادی.
تذکرة الاولیاء . عطار نیشابوری.

  • Jahan Jan